Fagdirektør - Folkehelseinstituttet


Søknadsfrist: 04.12.2018

Fagdirektør for helseregistre i Folkehelseinstituttet har fag- og koordineringsansvar for helseregistre i hele instituttet. Stillingen er organisert i områdeledelse og stab, og vil være del av områdeledelsen. Området er ansvarlig for Medisinsk fødselsregister, Abortregisteret, Hjerte- og karregisteret, dødsårsaksregisteret og reseptregisteret. 

Fagdirektør vil ha ansvar for å oppfylle formålene for helseregistrene, som definert i helseregisterloven. Som fagdirektør vil du ha overordnet ansvar for at instituttet i forbindelse med drift og forvaltning av helseregistre, lager statistikk, utfører analyser og legger til rette for forskning på helsedata. Samarbeid internt med andre avdelinger som forvalter data fra helseundersøkelser og biobanker er en del av fagdirektørens rolle. 

Det er forventet at fagdirektør for helseregistre deltar aktivt i å bygge opp forskningsaktiviteter i området, spesielt ved å støtte opp om og bidra til søknader om forskningsfinansiering. Det er også ønskelig at fagdirektøren bidrar til vitenskapelig produksjon. 

Arbeidssted for denne stillingen er Bergen. Det er mulighet for arbeidssted Oslo ved særskilte årsaker. 
Søknader behandles fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Pådriver for å gjøre helseregisterdata tilgjengelig for andre og bidra til økt bruk av helsedata i forskning og kvalitetsarbeid
 • Bidra og være pådriver i nasjonalt e-helsearbeid, blant annet ved å representere FHI i ulike e-helse fora
 • Samarbeide og sørge for gode samarbeidsrelasjoner med aktørene i det nasjonale helseregisterfeltet, blant annet Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og Kreftregisteret
 • Pådriver for gode systemer og effektiv innhenting/innregistrering av helsedata
 • Koordinere strategisk helseregisterarbeid i instituttet
 • Initiere, utføre og følge opp registerbasert forskning, helseanalyser og utviklingsprosjekter
 • Overordnet ansvarlig for områdets helseregistre, fra data inn, data i hus og data ut
 • Operasjonalisere Folkehelseinstituttets strategi til konkrete mål og resultater

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Doktorgrad innen relevant fagfelt for stillingen, fortrinnsvis innen medisin eller helsefag
 • Relevant forskningsprofil
 • Erfaring med helsedata fra klinisk arbeid, helseregistre eller forskning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønskelig:

 • Ledererfaring
 • Ha etablerte nasjonale og internasjonale nettverk innenfor relevant fagområde
 • Erfaring med utarbeidelse av nasjonale og/eller internasjonale finansieringssøknader
 • Ekstra utdanning og/eller realkompetanse innen relevante juridiske emner

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for helseregisterfeltet
 • Trygg og tydelig i lederrollen med evnen til å motivere, inspirere og prioritere
 • Evne til å drive frem prosesser, gjennomføre og levere til avtalt tid
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En spennende utfordrende stilling som fagdirektør
 • Lønn etter avtale innenfor kr 900 000 - 1 000 000, for særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Lønn er i henhold til statens regulativ
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne og nye lokaler i både Bergen og Oslo

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Fagdirektør for helseregistre

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen. Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?