Informasjonssikkerhetsleder – CISO - Helsedata og digitalisering


Søknadsfrist: 10.12.2018

Folkehelseinstituttet behandler person- og helsedata både som arbeidsgiver, som dataansvarlig for store mengder helsedata og som brukere av helsedata for helseanalyse og forskning. Vi utvikler og forvalter en del av våre IT-løsninger internt for å støtte ulike behov, herunder det å ivareta strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern. Viktige samarbeidspartnere for FHI og CISO er Norsk helsenett, direktoratet for e-helse og Uninett. 

Som informasjonssikkerhetsleder vil du få ansvar for at instituttet setter og oppfyller krav om informasjonssikkerhet i alle IT-løsninger og arbeidsprosesser ved virksomheten, med et særlig ansvar innen IT-sikkerhetsarkitektur. Informasjonssikkerhetsleder må samarbeide tett med instituttets personvernombud, beredskapsansvarlig, byggsikkerhetsansvarlig og ledere. 

Stillingen innebærer spennende og varierte oppgaver av stor samfunnsmessig betydning i samspillet mellom brukere, organisasjon, IT og juss. Stillingen er organisatorisk plassert i ledelsen for Helsedata og digitalisering. 

Søknader behandles fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Sette krav til informasjonssikkerhet for instituttet sett i sammenheng med virksomhetens mål.
 • Bidra til å implementere krav til informasjonssikkerhet
 • Sørge for dekkende og oppdatert informasjonssikkerhetsdokumentasjon Bidra til å bygge kompetanse og øke bevisstheten om informasjonssikkerhet i hele virksomheten
 • Svare ut spørsmål om informasjonssikkerhet og akseptabelt risikonivå
 • Gjennomføre revisjoner av våre databehandlere og risikovurderinger ved innføring eller endring av IT-løsninger
 • Sikre gode leveranser av IT sikkerhet i samarbeid og koordinert med IT driftsleverandør
 • Være kontaktpunkt og samarbeide med Nasjonalt beskyttelsesprogram for helse- og omsorgssektoren, HelseCERT og Uninett CERT
 • Være pådriver og bidra til gjennomføring av risikoanalyser, nødvendige tiltak og god internkontroll
 • Være toppledelsens rådgiver innen informasjonssikkerhet og varsle om viktige hendelser og endringer i trusselbildet

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen IT, administrasjon/ledelse eller annen relevant fagbakgrunn
 • Erfaring og kompetanse innen informasjonssikkerhet på et strategisk og operativt nivå
 • Kunnskap og god forståelse for IT sikkerhetsarkitektur
 • Sertifiseringer innen informasjonssikkerhet og/eller dokumentert kunnskap om relevante standarder, eksempelvis ISO27001/2/5 og Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten..
 • Erfaring med å formidle og skape forståelse for informasjonssikkerhet
 • Må beherske norsk og engelsk flytende muntlig og skriftlig
 • Gode formidlingsevner skriftlig og muntlig
 • Ønskelig:
  • Erfaring fra komplekse organisasjoner der informasjonssikkerhet er forretningskritisk
  • Erfaring og god forståelse for juridiske problemstillinger
  • Erfaring med helsedata (fra helsetjenester, helseregistre eller forskning) og IT

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og initiativrik
 • Løsningsorientert og har svært gode kommunikasjonsevner
 • Opptatt av fagfeltet informasjonssikkerhet og ønsker faglig videreutvikling
 • Skape forståelse og entusiasme for informasjonssikkerhetsarbeidet
 • Høy integritet og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stilling som seniorrådgiver
 • Lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • God pensjonsordning i statens pensjonskasse

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Fagansvarlig / CISO

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen. Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?