Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?


Søknadsfrist: 13.01.2019

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?
I vår visjon er det å skape en nytenkende og utviklingsfokusert arbeidsplass i fokus. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver og rekruttere de beste. Vi skal drive kompetanseutvikling og verdsette kunnskap og engasjement. Vi skal samtidig være kjennetegnet ved god ledelse og gi våre ledere myndighet. 

I tråd med dette søker vi en tydelig og engasjert HR-direktør til Sykehjemsetaten (SYE) som vil få være med å påvirke og videreutvikle organisasjonen fremover. 

Oppgaveporteføljen er variert og kompleks, og du må ha evne til å sette deg fort inn i nye oppgaver. Stillingen gir en utstrakt kontaktflate i organisasjonen, og vi ser etter en som kan være en god samtalepartner og skape gode relasjoner på alle nivåer. Nærmeste overordnede vil være etatsdirektør.
HR-avdelingen består av 8 årsverk, samt 5 årsverk i arkivet.

Arbeidsoppgaver

 • HR-direktør har et overordnet ansvar for:
 • Personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • Organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling
 • Administrasjon og systemforvaltning
 • Arbeidsrett
 • HMS og IA-arbeid
 • Lønnsforhandlinger
 • Konflikthåndtering og personalsaker m.m.
 • Generell rådgivning innenfor personal- og arbeidsrettslige problemstillinger
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • Høy realkompetanse kan erstatte formalkompetanse
 • Relevant erfaring og kompetanse innen flere av avdelingens ansvarsområder
 • Solid ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • God kompetanse og erfaring fra offentlig lov- og avtaleverk, samt tariffområde.
 • Gode samarbeidsevner på alle nivåer i organisasjonen, også overfor fagforeninger
 • Evne til å tenke strategisk og utvikle fagområdet

Egenskaper

 • Trygg og tydelig i lederrollen, og inneha meget god relasjonskompetanse
 • God organisasjons- og rolleforståelse, med evne til å se og ta ulike perspektiver
 • God til både å kommunisere og lytte, og tenke løsningsorientert i komplekse arbeidsprosesser
 • Evne til å jobbe både strategisk og operativt
 • Stor integritet, faglig tyngde og gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En sentral stilling med stor kontaktflate og mulighet for å bygge stort nettverk
 • Et dynamisk og innovativt arbeidsmiljø hvor du får mulighet til å påvirke
 • Interessante utfordringer med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Gode lånevilkår gjennom Oslo pensjonsforsikring
 

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

HR-direktør

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver? Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 12000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget. Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi ser frem til å høre fra deg. Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

Profilbilde: Sara Stegen

Sara Stegen

HR-Rådgiver

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?