En interessant rolle i krysningspunktet mellom forretning og IT


Søknadsfrist: Snarest

Ønsker du å være med Boots IT på en spennende endringsreise?


Apotekbransjen står overfor spennende utfordringer i et nytt paradigmeskifte som Boots IT selv har beskrevet som "Pharmacy for the Future". Boots IT ønsker å være premissgiver for fremtiden og tett samarbeidspartner for forretningen i selskapet og for de store endringene som kommer. Boots IT og finansavdelingen har behov for en dyktig og visjonær sparringspartner for fremtidens finanssystemer.

Som Business Solution Manager for SAP Finance vil du være med på bygge opp et nytt kompetanseområde innenfor SAP i Boots IT og være bindeleddet fra IT mot forretningssiden. Boots står foran store endringer på IT siden og er i gang med en Greenfield implementasjon av SAP S4/Hana. Du vil opparbeide deg god kompetanse på IT-systemene som Boots bruker i det daglige og være deres spesialist på finanssystemene og en viktig bidragsyter på de endringene på IT som Boots og apotekbransjen vil gjennomgå i fremtiden.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bruke din regnskaps- og SAP erfaring til å anbefale prosess-, policy-, data- eller verktøymetoder for å møte organisasjonsnivå
 • Samarbeide med beslutningstakere, systemeiere og sluttbrukere for å definere forretnings-, økonomi-, driftskrav og systemmål
 • Analyser, planlegging, spesifisering og utvikling av SAP plattformen i tråd med forretningsønsker, samt foreslå forbedringer knyttet til Boots løsning for Finans.
 • Identifisere og løse systemutfordringer
 • Undersøke, gjennomgå og analysere effektiviteten til eksisterende systemer og støtte utviklingsstrategier for å forbedre eller videre utnytte disse systemene
 • Støtte utarbeidelse av rapporter, anbefalinger eller alternativer for å forbedre prosesser i operativsystemer i hele organisasjonen
 • Samarbeide for at applikasjoner skal tilfredsstille forretningskrav, systemmål og oppfylle sluttbrukerkrav
 • Evaluere og konfigurere nye applikasjoner, systemsoftware, produkter og/eller forbedringer til utpekte eksisterende applikasjoner
 • Samarbeide med analytikere, designere og systemeiere i testingen av software og applikasjoner
 • Støtte design, utvikling og installasjon av applikasjonsforbedringer og oppgraderinger

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med S4/Finance eller SAP FI/CO
 • Positivt med erfaring som systemansvarlig for SAP løsninger, gjerne fra retail
 • God forståelse for regnskap/finansrapportering
 • Fordelaktig med erfaring i tilsvarende rolle som bindeledd mellom IT og forretning
 • Erfaring med planlegging og innføring av nye IT systemer og endringsprosesser knyttet til systemendringer
 • Jobbet med prosessmodellering og systemintegrasjoner, gjerne for finanssystemer

Vi ser etter en som har:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig med norsk og engelsk som arbeidsspråk
 • Erfaren relasjonsbygger som evner å skape tillit og trygghet gjennom å finne de gode løsningene
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringskraft, kombinert med initiativ
 • Høyere utdanning på høyskole/universitetsnivå

Hos oss i Boots vil du få:

 • En spennende endringsreise hos Boots IT og hele organisasjonen
 • En interessant rolle i krysningspunkt mellom forretning og IT
 • Mulighet til å påvirke fremtiden til Boots i Norge og internasjonalt gjennom spennende IT-systemendringer
 • Karrieremuligheter i et ledende og verdensomspennende konsern
 • Inkluderende og kompetent miljø

Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Business Solution Manager SAP Finance

Boots Norge AS har mer enn 160 års apotekerfaring fra Storbritannia og åpnet sitt første apotek i Norge i 2008. Selskapet består i dag av mer enn 160 Boots apotek, kjedekontoret i Nydalen, grossisten Alliance Healthcare på Langhus og multidosefabrikken Farmaka i Askim. I tillegg til å levere varer til alle Boots apotek er Alliance Healthcare hovedleverandør til alle landets sykehus, sykehusapotek og en gruppe selvstendige apotek. Selskapet er også den største norske leverandøren av helsepleieartikler til bandasjister. Boots apotek selger flere av Storbritannias bestselgende merkevarer for eksempel No7, Botanics og Soltan. Boots Norge og Alliance Healthcare Norge er en del av Walgreens Boots Alliance som er det første globale apotekledede, helse- og velvære selskapet i verden Vi jobber for å skape en sterk kultur i selskapet der mangfold og inkludering er sentralt i alt vi gjør. Ved å fremme samarbeid og innovasjon får vi inspirasjon til å hjelpe mennesker over hele verden til å få bedret helse og livskvalitet. I vårt selskap skal medarbeiderne ha like muligheter for utvikling og involvering, uansett bakgrunn, og vi ønsker at vi som selskap skal reflektere mangfoldet som finnes i de markedene vi opererer i. Hos oss skal alle føle seg respektert, verdsatt og inspirert til å drive selskapet vårt fremover.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?