Kontraktsforvalter


Søknadsfrist: 04.03.2019

En spennende stilling innen innkjøp og oppfølging av eiendomsrelaterte rammeavtaler! 

Som kontraktsforvalter vil du være en del av et team på fem personer, som sørger for at bestillerne i eiendomsavdelingen har best mulige leverandører og tilpassede kontrakter til enhver tid. Vi har i dag 34 rammeavtaler fordelt på 64 leverandører hvor man kan forvente seg å ha ansvaret for 20-25 leverandører. 
Som kontraktsforvalter får du mulighet til å være med på hele prosessen fra en anskaffelse planlegges og anskaffes, til oppfølging og avslutning samt evaluering i etterkant.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå og koordinere ved inngåelse av sentrale rammeavtaler
 • Ansvar/medansvar for eiendomsavdelingens sentrale kontraktsoppfølging, herunder regelmessige oppfølgingsmøter med leverandører
 • Ansvar/medansvar for eiendomsavdelingens sentrale kontraktevaluering
 • Medvirke til rettidig utløsning av opsjoner i samarbeid med foretakets stabs- og støttefunksjoner
 • Systematisere og koordinere avviksmeldinger fra operative enheter og kunder
 • Ansvar/medansvar for intern tilrettelegging og informasjon knyttet til sentrale rammeavtaler i samarbeid med foretakets stabs- og støttefunksjoner
 • Oppgaver knyttet til foretakets arbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskolenivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med internkontroll, kontrollvirksomhet og oppfølging av rammeleverandører
 • God kompetanse innen drift av bygg og eiendommer
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser er ønskelig
 • God IKT kompetanse
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Egenskaper

 • Strukturert og systematisk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning, 37,5 timer pr.uke
 • Ved årsskiftet flyttet vi inn i nye, flotte lokaler på Helsfyr
 • Lønnstrinn:39-55(513.800-693.200)

Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Kontraktsforvalter

Bygg spiller en sentral rolle i menneskers liv og har en stor påvirkning på miljøet. Forvaltningen av den kommunale bygningsmassen er derfor en viktig samfunnsoppgave. Omsorgsbygg Oslo KF er blant Norges største eiendomsforvaltere med ca 850 000 m2 eiendom. Foretaket forvalter en variert og kompleks eiendomsportefølje, som består av barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, rusinstitusjoner, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Vi har ca 200 medarbeidere som dekker et bredt kompetansefelt innen eiendom. Omsorgsbygg skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og vil i årene fremover satse på digitale byggeprosesser. Omsorgsbyggs visjon er: 'Bedre bygg, bedre liv' Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle bli varslet om før offentliggjøring.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?