Sykehusbygg søker sykehusplanleggere


Søknadsfrist: Utløpt

Sykehusbygg søker etter sykehusplanleggere for utbyggings- og utviklingsprosjekter i avdeling rådgiving. 

Arbeidsoppgaver

 • Tidligfaseplanlegging. Dimensjonering og funksjonsplanlegging er sentrale oppgaver.
 • Ledelse og dokumentasjon i medvirkningsprosesser for planlegging 
 • Bistand i gjennomføring og planlegging av ibruktaking av sykehusbygg
 • Utviklingsoppgaver, systematisering og formidling av ny kunnskap 

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Kjennskap til sykehus og spesialisthelsetjenesten
 • Kan vise til gode resultater

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Leveransedyktighet
 • Effektiv og pålitelig
 • Løsningsorientert


Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim eller vårt lokale kontor i Oslo. Reisevirksomhet må påregnes.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og sykehusbygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Søknadsfrist: 10.03.2019

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med avdelingssjef Marte Lauvsnes på telefon 970 41 181 i Sykehusbygg eller vår rådgiver i Capus, Steinar Nilsen, på telefon 99 10 04 36. 

 


Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Sykehusplanlegger

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå. Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene. Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene. Sykehusbygg HF utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og oppgaver innenfor eiendomsområdet.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?