Vil du være med å levere teknologi til nye sykehus?


Søknadsfrist: 24.04.2019

Sykehusbygg HF har en rekke store utbyggingsprosjekter foran seg i de ulike regionene og hvor teknologi inngår som en viktig komponent. Sykehusbygg HF er involvert i omtrent 40 prosjekter i hele landet. 

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at det skal bygges et nytt sykehus i Drammen og at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila og det skal planlegges nytt bygg for psykisk helsevern ved Ahus og ved Sørlandet Sykehus samt nytt somatikkbygg ved Skien sykehus. 

Sykehusbygg HF har ansvar for å styre den videre gjennomføringen av disse prosjektene. Vi har nå behov for flere medarbeidere til prosjektene i Helse Sør-Øst og til prosjekter i andre helseregioner og søker etter prosjektledere IKT. 

Prosjektleder IKT skal delta i planlegging av IKT-løsninger til de nye sykehusene og skal være med og lede arbeidet med å levere disse til løsningene er testet, innført og tatt i bruk. Dette arbeidet vil foregå i nært samarbeid med foretakene og IKT-tjenesteleverandørene. Arbeidet omfatter å planlegge omfang av leveranser av nye og eksisterende IKT-løsninger til de nye sykehusene og styre arbeidene på fremdrift og økonomi.  


Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker etter personer med erfaring med planlegging, ledelse og gjennomføring av store IKT-prosjekter eller porteføljer av slike. Det søkes etter personer med relevant høyere utdanning og med gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig.

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi søker deg som er: 

  • Teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper
  • Har evne til å arbeide systematisk og målrettet
  • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert
  • Serviceinnstilt, har godt humør og stort engasjement


Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og sykehusbygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

 

Arbeidssted: Arbeidssted for prosjektene i Helse Sør-Øst vil være på felles prosjektkontor på Skøyen. Det kan være aktuelt med arbeid på prosjektkontor på byggeplass i Drammen eller Oslo. Når oppdragene i prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag innen Sykehusbygg være aktuelt. Arbeidssted for prosjektene utenfor Helse Sør-Øst vil være ved hovedkontoret i Trondheim. 

 

Søknadsfrist: 24.04.2019

For å komme i betraktning til stillingen må du skrive en kortfattet søknad md CV via linken «Søk her».Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jamfør Offentleglova §25 annet ledd.

  

Kontaktpersoner for nærmere informasjon om stillingen:  

Oslo: Prosjektsjef IKT Endre Engvik, tlf 906 56 290. 

Trondheim: Fagansvarlig IKT Tore Indreråk, tlf 950 31 313 

 

For mer informasjon om prosjektene, se Sykehusbygg sin nettside: http://sykehusbygg.no/


Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Prosjektleder IKT

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå. Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene. Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene. Sykehusbygg HF utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og oppgaver innenfor eiendomsområdet.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?