Senior porteføljeforvalter


Søknadsfrist: 02.05.2019

Privat AFP og Sluttvederlag søker en erfaren og initiativrik senior porteføljeforvalter til seksjon for kapitalforvaltning.  Som senior porteføljeforvalter vil du få ansvar for å følge opp AFP og Sliterordningens aksjeinvesteringer både i Norge og internasjonalt. 

Pensjonsreformen har gitt spennende utfordringer og stor aktivitetsøkning i våre ordninger. Spesielt er seksjon for kapitalforvaltning i god utvikling og vekst. Som vår nye senior porteføljeforvalter vil du få et betydelig ansvar, samt varierte og spennende arbeidsoppgaver. 

Som senior porteføljeforvalter vil du rapportere til investeringssjefen og være hans stedfortreder. Du vil få jobbe i en unik posisjon med et bredt spenn av oppgaver som krever at du evner å jobbe strukturert og nøyaktig. Du håndterer å arbeide med ledere og medarbeidere på ulike nivåer i organisasjonen og mestrer balansen mellom administrative og strategiske oppgaver.

Ansvar og arbeidsoppgaver: 

 • Primæransvar for at Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningens aksjefondsporteføljer forvaltes forsvarlig, herunder porteføljeoptimalisering og risikostyring
 • Til enhver tid ha oversikt over aksjefondsinvesteringene i Norge og internasjonalt
 • Følge opp aksjefondsinvesteringene innenfor gitte fullmakter og se til at de er overensstemmende med vedtatte kapitalforvaltningsstrategier
 • Holde løpende kontakt med potensielle og eksisterende eksterne aksjefondsforvaltere, herunder ansvar for prosessen rundt seleksjon av forvaltere og fond
 • Sekundæransvar for pensjonsfondenes rentebærende fondsinvesteringer og eiendomsfondsinvesteringer samt en valutasikringsportefølje for en andel av den globale aksjefondsporteføljen
 • Utarbeide månedlige og kvartalsvise rapporter til investeringskomiteen, ledelsen og styret
 • Ta del i å videreutvikle pensjonsfondenes kapitalforvaltningsstrategier og sørge for å gjennomføre vedtatte endringer for aksjefondsinvesteringene
 • Inngå som et medlem av investeringskomiteen

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyere utdanning som siviløkonom eller tilsvarende, gjerne med tilleggsutdannelse som autorisert finansanalytiker. I noen tilfeller kan lang og relevant erfaring kompensere for kravet om høyere utdanning. 
 • Bred erfaring fra forvaltningsbransjen, gjerne med ansvar for egen forvaltning av aksjeporteføljer
 • 10 års relevant erfaring
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Egenskaper: 

 • Vi søker en person som er strukturert, nøyaktig med evne til å arbeide systematisk
 • Du må evne å jobbe både selvstendig og i team, og stiller deg positiv til variasjonene som følger et lite fagmiljø
 • Du er initiativrik og løsningsorientert og du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr: 

 • En spennende og variert jobb med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Mulighet til å jobbe i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag
 • Konkurransedyktige betingelser med gode personalordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø i lyse og moderne kontorlokaler
 • Fleksitid og sommertid, og gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknadsfrist: torsdag 2. mai. Søknader vurderes fortløpende. 

 

Les gjerne mer om ordningene på: www.afp.noog www.sluttvederlag.no

 

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus ved partner Grete Andersen på 91 13 70 05 eller researcher Iben Aanonsen på 97 68 75 69. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk på stillingen».


Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Senior porteføljeforvalter

Privat AFP og Sluttvederlag er kontorfellesskap for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen. Vi forvalter AFP i privat sektor og Sluttvederlagsordningen. Privat AFP og Sluttvederlag er tariffestede ordninger avtalt mellom LO/NHO og andre sentrale parter i arbeidslivet. Om lag 800 000 arbeidstakere er omfattet av ordningene. Privat AFP og Sluttvederlag forvalter i overkant av 35 milliarder kroner. Vi er kontaktpunktet for ca. 10 000 foretak, samt arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner ved spørsmål om tilslutning, premieberegning og vilkår. Vi mottar årlig om lag 14.000 søknader fra privatpersoner om AFP og sluttvederlag. Privat AFP og Sluttvederlag har i dag 35 ansatte og holder til i trivelige og moderne lokaler på Lysaker.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?