Jurist HR


Søknadsfrist: Utløpt

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver? Avdeling HR har ledig fast stilling som jurist. Avdelingen består av seks faglig sterke og engasjerte medarbeidere. Ditt hovedansvarsområde som jurist vil være å bistå lederne i juridiske spørsmål fra A-Å og i utøvelsen av arbeidsgiverrollen. Din støtte til lederne sikrer profesjonelle HR-prosesser og bidrar til å skape godt omdømme for virksomheten.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå etatens ledere i utøvelsen av arbeidsgiverrollen 
 • Samarbeid med kommuneadvokaten og Byrådsavdelingen for finans
 • Rådgivning og veiledning ved arbeidsrettslige problemstillinger
 • Opplæring og kompetanseheving for ledere og medarbeidere innen forrelevant regelverk
 • Lederstøtte innen operative og strategiske lederoppgaver 
 • Drøftinger og forhandlinger med organisasjonene
 • Oppsigelse/avskjed ved kompliserte personalsaker samt virkemiddelbruk i personalsaker
 • Varslingssaker og innsynsbegjæringer
 • Bistand i generell juridisk rådgivning

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • Kompetanse innen arbeidsrett 
 • God kjennskap til offentlighetsloven 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • Kjennskap til trepartssamarbeidet og erfaring med forhandlinger
 • Kjennskap til omstillingsprosesser
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat sektor

Utdanning

 • Høyskole/Universitet
 • Samfunnsfag og juridiske fag

Egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre 
 • God gjennomførings- og prioriteringsevne 
 • Stor arbeidskapasitet, kan håndtere mange oppgaver parallelt 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å tenke helhetlig 
 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Interessante og ufordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig miljø med faglig høyt nivå 
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter til å forme din egen hverdag 
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som investerer i egne ansatte
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsordninger


Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.


Vi ser frem til å høre fra deg.


Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Jurist HR

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 12000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget. Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?