Seksjonssjef testledelse


Søknadsfrist: 13.06.19

Politiet er inne i en omfattende reform som stiller store krav til nye arbeidsmetoder støttet av moderne IKT-verktøy. Digitaliseringen av politiet skal gjøres gjennom effektiv og innsiktsfull anvendelse av IKT-teknologi, og Politiets IKT-Tjenester (PIT) er den sentrale enhet i forhold til å dekke etatens nåværende og fremtidige behov. I dette arbeidet er kvalitet i våre løsninger av avgjørende betydning for å lykkes.

Vil du lede en seksjon med ansvar for test og måling av kvalitet av politiets IT-løsninger? 

Seksjonen består av 30 høyt kompetente og motiverte medarbeidere i tillegg til innleid tilleggskapasitet etter behov. Arbeidsområdene inkluderer testledelse, testautomatisering, sikkerhetstest og testdata. Seksjonen arbeider innenfor tradisjonelle fossefallsprosjekter og prosjekter med smidig leveranseform, samt løpende forvaltning. PIT har innført DevOps i deler av organisasjonen. Ytterligere dreining mot denne leveranseformen er planlagt.

Vi søker nå en ny leder for seksjonen som evner å omsette vår overordnede strategi til definerte mål for egen enhet og levere på disse. Vi er på jakt etter deg som finner glede i å få mennesker til å prestere, lede dem, se dem og få dem til å finne gode løsninger på komplekse problemstillinger. Du har god forståelse for testfaget, men er ikke nødvendigvis ekspert på alle områder. Relevant ledererfaring fra større organisasjoner vektlegges.

Vi er en prosessorganisert virksomhet, og som seksjonsleder vil du ha ansvar for flere prosesser relatert til eget fagområde. Videre innebærer rollen en grad av endringsledelse, og praktisk erfaring med dette er ønskelig.

I søknadsteksten ber vi deg kort besvare følgende spørsmål: Forutsatt at seksjonens medarbeidere i hovedsak er vant til å arbeide innenfor rammene av klassiske fossefallsprosjekter, hvilke endringsbehov vil en dreining mot DevOps medføre for seksjonen?

 

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig for test og for den videre strategiske utvikling av dette fagområdet
 • Ressursavgiver til testrelaterte ansvarsoppgaver i prosjekter og forvaltning
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Økonomi- og resultatstyring
 • Sikre kompetanseutvikling i seksjonen
 • Koordinering av aktiviteter med andre seksjoner, avdelinger og team
 • Prosessansvar for relevante prosesser 

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor eller masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.  
 • Flere års relevant ledererfaring som inkluderer personal og økonomiansvar 
 • God forståelse for test og testledelse, gjerne med sertifisering innen ISTQB 
 • Erfaring med utarbeidelse av strategi, mål og handlingsplaner – og realisering av disse 
 • Erfaring fra endringsledelse i praksis, fordel med sertifisering på PROSCI 
 • Kunnskap om smidige utviklingsmetoder og DevOps 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig 

 

Personlige egenskaper

 • God til å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere
 • Fremstår som trygg i lederrollen
 • Samarbeider godt med medarbeidere og ledere på alle nivåer
 • Jobber selvstendig og er beslutningsdyktig
 • Er generelt en positiv og endringsvillig person
 • Profesjonell fremtreden og kommunikasjon
 • Tenker strategisk og helhetlig på vegne av hele virksomheten 

 

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i trivelige lokaler     
 • Stillingen avlønnes som 1211 seksjonssjef i lønnsspennet kr. 750.000 – 900.000, avhengig av kvalifikasjoner 

 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.  

 

Spørsmål? Du er velkommen til å kontakte Capus v/ Jonas Rambæk (932 42 133) eller Kristine Emilie Lingen (938 29 117)


Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Seksjonssjef testledelse

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?