Seksjonssjef Sikkerhet og beredskap


Søknadsfrist: 18.06.2019

Politiet er avhengig av gode IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet - enten det gjelder straffesaker, etterretningsarbeid, grensekontroll, ID-kontroll eller andre politifaglige oppgaver. Politiet skal moderniseres - i stor grad gjennom IKT. Rask utvikling av digitale, sikre og stabile løsninger er derfor svært viktig for at politiet skal løse samfunnsoppdraget.

Vil du være med og sikre morgendagens løsninger for politiet?

Til seksjon Sikkerhet og beredskap er vi på jakt etter en leder som motiveres av å jobbe med dyktige fagpersoner og teknologi. Vi ser etter deg som finner glede i å få mennesker til å prestere, lede dem, se dem, og få dem til å finne gode løsninger på komplekse problemstillinger. Du er den lederen folk liker å bli ledet av. Samtidig har du god kunnskap om teknologi, og du trives der mennesker og teknologi i sum skaper gode løsninger. 

Ditt hovedansvar vil være den utøvende rollen, med ansvar for oppfølging, koordinering og drift av sikkerhetsaktiviteter gitt i aktuelle lover, retningslinjer og PITs instrukser for sikkerhetsarbeidet. Som seksjonssjef for Sikkerhet og beredskap samhandler du tett med sikkerhetsleder som har den premissgivende og kontrollerende rollen for sikkerhetsområdet, på vegne av PITs ledelse. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for ledelse og utvikling av seksjonen
 • Levere driftstjenester i tråd med avtalt servicenivå
 • Kontinuerlig forbedring og effektivisering
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Økonomi- og resultatstyring
 • Koordinering av aktiviteter med andre seksjoner, avdelinger og team
 • Kunne delta i beredskapsordninger på vegne av PIT

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Må kunne vise til resultater fra ledelse og gjennomføringsevne
 • Flere års erfaring med å lede faglige medarbeidere
 • Erfaring med sikkerhetsarbeid i store organisasjoner  
 • Erfaring med utarbeidelse av mål og handlingsplaner
 • Erfaring fra endringsledelse
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring
 • Vise til god operativ og kundeorientert IKT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • God til å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere
 • Samarbeider og kommuniserer godt med medarbeidere og ledere på alle nivåer
 • Jobber selvstendig og er beslutningsdyktig
 • Trygg i utøvelse av lederrollen, og tenker helhetlig på vegne av hele virksomheten
 • Service- og brukerfokusert

 

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i trivelige lokaler
 • Stillingen avlønnes som 1211 seksjonssjef i lønnsspennet kr. 750 000 - 900 000, avhengig av kvalifikasjoner

 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

 

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Partner i Capus Arne H. Underdal-Loktu på tlf: 91 13 14 14/e-post: al@capus.no eller Ida Samuelsen på tlf: 99 42 83 81/e-post: is@capus.no.


Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Seksjonssjef Sikkerhet og beredskap

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?