Helse Sør-Øst søker Direktør Bygg og Eiendom


Søknadsfrist: 30.08.2019

Direktør Bygg og Eiendom - Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF søker nå en ny direktør for bygg og eiendom. Ansvarsområdet dekker både forvaltning og prosjektutvikling av 2,8 millioner kvm eiendomsmasse.

Arbeidsoppgaver:

 • Strategiske føringer for eiendomsvirksomheten
 • Styring og oppfølging av større investeringsprosjekter som Helse Sør-Øst RHF gjennomfører
 • Byggfaglige vurderinger og prioriteringer av byggeprosjekter i den regionale prosjektporteføljen
 • Koordinering av felles aktiviteter for foretaksgruppen innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen, inkludert benchmarking og oppfølging av ressursinnsats
 • Oppfølging av vedlikeholdsplaner for hele eiendomsmassen
 • Nasjonale prosesser knyttet til kunnskapsoppbygging og erfaringsoverføring innen bygg- og eiendomsområdet

 
Kvalifikasjoner:

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse innen relevante fagområder
 • Relevant erfaring fra:
  • Prosjektledelse fra store og komplekse byggeprosjekter
  • Eiendomsforvaltning
  • Styrearbeid og/eller offentlig saksbehandling
  • Ledelse og samarbeid i tverrfaglige miljøer
 • Målrettet, selvstendig og leveransedyktig
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

 

Stillingen byr på interessante oppgaver og store utfordringer innenfor alle faser av eiendomsvirksomheten. Blant annet står Helse Sør-Øst foran store investeringsprosjekter under planlegging og gjennomføring, som prosjektene ved Oslo universitetssykehus, nytt sykehus i Drammen, nytt sykehus for Sykehuset Innlandet, utbygginger ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, Sykehuset Telemark i Skien og ved Akershus universitetssykehus i Lørenskog.

 

Andre opplysninger:

 • Stillingen rapporterer pt. til økonomidirektør og har personalansvar for egen enhet. Det er budsjettert med en styrking av bygg og eiendomsområdet.
 • Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien.
 • Fleksible løsninger med hensyn til kontorsted kan diskuteres.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes


Søknadsfrist: Fredag 30. august 2019.

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus ved partner Kristian Lennertzen på 916 16 073 eller rådgiver Nathalie Smulders på 470 83 841.


Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Direktør Bygg og Eiendom

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 3 millioner innbyggere i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder. Eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst utgjør en vesentlig del av den totale virksomheten med ca. 2,8 millioner kvm. Eiendomsmasse til en verdi av omlag 32 milliarder kroner. Helse Sør-Øst planlegger å investere i størrelsesordenen 70 milliarder i nye bygg innen 2035. Bygg- og eiendomsenheten i Helse Sør-Øst RHF skal bidra til et profesjonelt eierskap i foretaksgruppen, med utvikling og forvaltning av eiendomsmassen.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?