Management for hire og interimledelse

Capus har levert tjenester innen management for hire og interimledelse i over 16 år. Dette har gitt våre konsulenter et enormt nettverk og en omfattende kandidatbase. Dette gjør oss i stand til å løse midlertidige bemanningsbehov raskt og effektivt, ved utleie av arbeidstakere.

Vi kan bidra med:

Kartlegging og kontakt med potensielle kandidater
Intervju
Referanse- og bakgrunnsjekk
Kontraktsinngåelse
Arbeidsgiveransvar i hele oppdragsperioden

Midlertidig bemanning?

Capus tilbyr management for hire og interimledelse (utleie av ledere og fagspesialister) til tidsbestemte oppdrag og stillinger. Capus har etablert en kompetent ressursgruppe bestående av konsulenter som er egnet for å gå inn i rollen som interimleder eller innleid spesialist. De har kompetanse, erfaring, allsidighet og fleksibilitet til å løse de fleste oppgavene i en virksomhet. Konsulentene er tilgjengelige på kort varsel. Dette tilbudet kan være et frittstående tilbud, eller kombineres med våre øvrige HR-tjenester.

Prosessen med utvelgelse av rett kandidat skjer på samme måte som ved rekruttering til faste stillinger med intervjuer, samt bakgrunns- og referansesjekk.

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

 

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

© 2018 Capus AS

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?