Svarthvitt bilde, møte med mann med briller i fokus.

Rekruttering av toppledere, ledere og spesialister

Erfaring og innsikt kombinert med et godt nettverk sikrer en god rekruttering, både for kunde og kandidat. Capus tilbyr alltid det best egnede teamet.

Våre tjenester

Analyse og search
Markedsføring/annonsering
Søknadshåndtering og seleksjon
Intervju og testing
Referanse- og bakgrunnssjekk
Innstilling
Kontraktsbistand

Tjenestene kan kjøpes enkeltvis eller i kombinasjon.

Rekruttering

Vårt oppdrag er å levere godt kvalifiserte kandidater til oppdragsgiver og sikre at prosessen gjennomføres effektivt med høy kvalitet. Capus har en nøye utprøvd metodikk og rekrutteringsprosess, samt et nettverk av kilder og kandidater som bidrar til vellykkede løsninger av våre prosesser. Vi er godt rustet til å løse krevende rekrutteringsoppdrag i et marked preget av ressursknapphet.

Våre tjenester utføres i tråd med det til enhver tid gjeldende lovverk. Capus har gjennom en årrekke med rekrutteringsvirksomhet opparbeidet seg god kjennskap til juridiske rettskilder som er relevante for rekruttering. 

Capus løser vanligvis rekruttering til faste stillinger gjennom en kombinert prosess der kandidattilfanget kommer fra markedsføring/annonsering og search.

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?