Bakhodene til mann og kvinner ser på foredrag holdt av kvinne, sort-hvitt

Styrerekruttering

Styret er en bro mellom eier og administrasjonen i et selskap. God styrerekruttering er dermed avgjørende for et selskap. Et fungerende samarbeid er avhengig av tillit mellom alle tre partene.

Kontakt oss

Kontakt gjerne Baard eller Bjørn for en hyggelig prat:

bs@capus.no / 41 31 87 00
bg@capus.no / 91 65 56 19

 

Rekruttere til et styre?

Et styre velges av generalforsamlingen og gis oppgaver og fullmakt til å representere eiernes interesserer i en gitt periode. Styrerekruttering innebærer en prosess med mer fokus på erfaring fra styrearbeid, kunnskap om eierstyring og corporate governance, samt hvilken eierstrategi selskapet har. Capus bistår i prosessen med alt fra bevisstgjøring til gjennomføring og forhandling.  Capus følger en spesifikk prosedyre som skiller seg fra rekruttering av ledere og spesialister på flere måter.

Capus har siden 2014 hatt eierinteresser i, og et strategisk samarbeid med Styrelederskolen. Styrelederskolen er Norges ledende leverandør av praktisk innrettet opplæring om styrearbeid. Det tilbys seminarer beregnet for alle som har interesse av at et styre arbeider og fungerer optimalt. Styrelederskolen skal formidle det faglige og praktiske i en helhetlig sammenheng.

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?