Personvernerklæring

Personvernet ditt er viktig for oss, og
denne erklæringen beskriver hvordan Capus AS samler inn og bruker dine
personopplysninger.

Hva er formålet?

Vårt mål er å være markedets ledende leverandør av rekruttering av ledere og spesialister. Vi benytter informasjonen til å gi deg, som kunde eller kandidat, den best tilpassede løsningen vi kan tilby. Vi skreddersyr vårt arbeid for å effektivisere og forbedre rekrutteringsprosessen vår. Under rekrutteringsprosessen innhenter vi tilsvarende opplysninger som en potensiell arbeidsgiver ovenfor en arbeidssøker.

 

Informasjonen som samles inn brukes hvor det er nødvendig for å; 1) levere våre tjenester til deg og å kommunisere rundt disse tjenestene med deg, 2) gjøre en vurdering av dine kvalifikasjoner og fasilitering i forbindelse med nåværende og fremtidige rekrutteringsoppdrag eller bemanningsoppdrag, 3) informere om relevante muligheter og ytelser vi tilbyr og/eller 4) overholde lovmessige forpliktelser.

 

Hva er det rettslige grunnlaget?

Personvernserklæringen baserer seg på lovverket i Norge, hvor Capus holder til. Personvern er en grunnpilar i norsk rett, som er lovfestet i både Grunnloven og særlover. Reglene handler i hovedsak om at du har rett til privatliv og til å bestemme over dine personopplysninger. Personopplysninger er all den informasjonen som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan være en persons navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse. I tillegg kan det være opplysninger om ditt adferdsmønster, som hvilke annonser du har sett på og søkt på.

 

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

I de tilfeller hvor du selv gir opplysninger direkte til oss, er det vår plikt å opplyse deg om at det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene.

 

Hvilke personopplysninger behandles og hvor hentes opplysningene fra?

Vi samler og bruker informasjon du gir oss når du søker på en stilling hos oss eller sender inn en generell henvendelse, altså informasjon fra registering av CV-profil og oppdateringer av denne profilen via "min side". Hvis du søker på stilling eller registrerer din profil gjennom “Søk med LinkedIn”-funksjonen eller “Søk med jobreg”-funksjonen så vil systemet hente inn tilgjengelig informasjon fra profilen din i den tjenesten du autentiserer med, og denne informasjonen blir da lagret på din profil. Tilsvarende dersom du henvender deg til oss via nettsiden vår, LinkedIn, søknadsportalen vår eller kontakter oss på annen måte.

 

Ditt adferdsmønster blir også lagret. Vi samler inn data i aggregert form for besøkende av siden, for eksempel trafikkdata, lokasjonsdata etc. Vi samler også informasjon som forteller oss om du benytter laptop, nettbrett eller mobil, og liknende. Hvilke av de ulike sidene du eventuelt klikker deg videre på fra forsiden på vår nettside blir det også samlet inn informasjon om. I noen tilfeller vil vi lagre e-postkorrespondansen når du kontakter oss. Systemet setter cookies (informasjonskapsler) i nettleseren.

 

Innsyn, endring eller sletting av dine personopplysninger

Du har, som registrert i systemet, rett til å kreve innsyn, retting og sletting som beskrevet i personvernforordningen kapittel III. Kravet skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke så gjøres det ved å at du sletter din egen profil.

Som kandidat kan du når som helst slette din egen profil inne fra “Din profil” i systemet, eller du kan ta kontakt med Capus for bistand med det. Fra din profil kan du også endre på informasjon du har lagt inn på din profil i systemet.

Ønsker du innsyn i informasjon Capus har på deg, eller dersom du har spørsmål eller innspill til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte din kontaktperson hos oss eller på epost til adm@capus.no.

 

Behandlingsansvarlig og databehandler

Capus AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig, eier dataene som blir lagt inn i systemet. Det daglige ansvaret ligger hos Daglig leder. Som databehandler står Recruitment Manager AS for systemløsningen, og utvikler, drifter og vedlikeholder systemet hvor dataen din ligger. Recruitment Manager AS benytter underleverandører til å utføre databehandleroppgaver. Det foreligger en egen databehandleravtale mellom Capus AS og Recruitment Manager AS som regulerer hvilken informasjon databehandler har tilgang til og hvordan informasjonen skal behandles.

 

Tredjeparter

Capus vil som sagt kunne behandle dine personopplysninger. Opplysninger om deg vil også kunne bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av Capus, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav. Vi utleverer kun nødvendige opplysninger til vår oppdragsgiver dersom dette er i tråd med formålet for innhentingen av informasjonen, altså rekrutteringsprosessen. I de tilfeller hvor vi ønsker å benytte de innsamlede opplysningene til et annet formål må vi opplyse deg om hva det nye formålet er og gi deg tilstrekkelig informasjon. For å kunne bruke dataen din på en effektiv måte, og for å tilby deg de beste tjenestene er det i enkelte tilfeller nødvendig å sende opplysninger til tredjeparter. Disse tredjepartene har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Capus har ikke ansvar for innholdet og aktivitetene til de tilknyttede tjenestene. Likevel ønsker vi å beskytte integriteten til tjenestene vi leverer, og tar gjerne imot tilbakemeldinger på disse områdene.

 

Hvordan sikres opplysningene?

Vi har omfattende sikringstiltak for behandling av personopplysninger, basert på internasjonale veldokumenterte standarder.

 

Informasjonskapsler

Capus bruker informasjonskapsler (cookies) for at ulike tjenester og funksjoner på vår nettside skal virke, på bakgrunn behandlingsgrunnlaget berettiget interesse i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f). Lagring/behandling av opplysninger fra informasjonskapsler er kun tillatt dersom du er informert og har samtykket, jf. ekomloven § 2-7b.

 

Formålet med informasjonskapslene er å måle besøk på nettsiden og brukermønster. Capus benytter følgene informasjonskapsler: Google Analytics (_utma, _utmb, _utmt, _utmc og _utmz).

 

Les mer om hvordan du kan tømme dine nettleserdata her: https://nettvett.no/slik-tommer-du-nettleserdata/

 

Kontaktinformasjon:

E-post: adm@capus.no

Telefon: 22 94 11 00

Postadresse: Postboks 5498 Majorstuen, 0305 Oslo

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?